DIGITAL REGIONS въпросник за дигиталната трансформация във Варна
Предизвикателства и възможности пред МСП по отношение на дигиталната трансформация и Индустрия 4.0
За проект DIGITAL REGIONS

DIGITAL REGIONS е проект, финансиран от Интеррег Европа, насочен към адаптирането на иновационните политики в регионите в подкрепа на интелигентната специализация в производствения сектор.

В проекта участват 8 партньора с различна степен на инновации, всеки представящ своя регион:

1. Мрежа за прилагане на комуникационни технологии в европейските региони (Ирландия) – Граничните области на Ирландия, район Мидленд и Западна Ирландия
2. Университет Любляна – Словения
3. Сдружение Бизнес Агенция (България) – България
4. Агенция за регионално развитие на Западна Румъния (Румъния) – Западна Румъния
5. Център за бизнес и иновации Бейра Интериор (Португалия) – Централен регион Португалия
6. Университет за приложни науки Хоф (Германия) – Регион Оберфранкен
7. Регионално правителство на Кантабрия (Испания) – Регион Кантабрия
8. Инновационен Парк Биел Швейцария – Еспейс Миттелланд – кантон на Берн

Повече информация за проект DIGITAL REGIONS можете да получите на официалната страница на проекта: (https://www.interregeurope.eu/digitalregions/).

Цел на въпросника

Като част от проект DIGITAL REGIONS, БА цели да направи оценка на регион Варна, като идентифицира основните предизвикателства и възможности на МСП по отношение на дигиталната трансформация и Индустрия 4.0.

Въпросникът ще ни помогне да разберем по-добре нуждите и предизвикателствата на МСП в нашия регион, свързани с усвояването на технологиите в Индустрия 4.0 и ще покаже дали МСП използват съществуващи механизми за подкрепа на МСП, както и къде са необходими допълнителни услуги за МСП в бъдеще.

Ограничение на отговорността

Получените отговори ще бъдат третирани анонимно. Данните за контакт се искат с единствената цел да можем да Ви поканим на бъдещи събития по проекта и няма да бъдат публикувани.

Контакти:
тел.: +(359) 887 38 99 99
е-mail: vba [at] vba.bg
9010 Варна, ул. "Презвитер Козма" №11
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda