Ние водим до растеж
Сдружение Бизнес Агенция внедрява и популяризира индустрия 4.0, дигиталната трансформация и засилва предприемаческия дух в България.
БА е силен и надежден партньор по Европейски Проекти
Сдружение Бизнес Агенция е организация за иновации, създадена през 2000 г., ангажирана с дигитални иновации, водещи практики в областта на дигиталния бизнес и насърчаване на дигиталната трансформация в България и област Варна.

Основната дейност на организацията е изпълнението на проекти по някои от най-влиятелните и иновативни програми за междурегионално сътрудничество и подобряване на политиките като INTERREG EUROPE, BLACK SEA JOP и DUNUBE INTERREG.

Ние се стремим към:
- Насърчаване на иновациите
- Подобряване на предприемаческия дух и стимулиране на създаването на стартъпи
- Популяризиране на предприемаческата култура
- Повишаване на ефективността и жизнеспособността на предприятията
- Свързване на предприятия
- Свързване на всички партньори от сектори: бизнес и академични среди, местни власти, трети сектор, индустрия и граждани
- Разработване на пътя на иновациите
- Превръщане на иновациите в практиката
- Създаване на допълнителни възможности за стартиране чрез корпоративно-стартиращи програми
- Разработване на проекти за екосистеми в областта на цифровите иновации

Ние сме катализаторa, които работи за подобряване на условията, необходими за улесняване на дигиталните промени в регионалната икономика на Варна.
Проекти на ЕС
От създаването ни през 2000 г. всички проекти на БА са фокусирани върху концепцията за "четворна спирала", където правителството, бизнеса, академичните среди и НПО работят заедно, за да подкрепят съществените промени. Разработихме повече от 20 специфични иновативни пакета с инструменти и продукти, насочени към иновации в бизнеса, дигитална трансформация и иновативни услуги за МСП, изправени пред растежа на Индустрия 4.0, а също и за повишаване на уменията на работещите за предизвикателствата на професиите на бъдещето.
Услуги
Услугите на Сдружение Бизнес Агенция са свързани с внедряването на Индустрия 4.0. и включват предимно иновативни учебни и образователни материали, както и курсове за обучение и консултации, насочени към проекти на Европейският Сьюз.
Ние сме силни надеждни партньори с дългогодишен опит в множество европейски проекти.
БА е стратегически партньор на областна администрация Варна за подпомагане на дигиталната трансформация на областта.
Изследователски Идеи
Разработихме собствена база от идеи и добри практики въз основа на нашия опит в насърчаването на иновациите и дигитализацията на МСП.
Нашата цел е да бъдем за пример и да се наложим като компетентен партньор в набора на идеи, които могат да бъдат превърнати в предложения за проекти на ЕС, предложения за промяна на политики при финансиране или да бъдат включени като работен пакет към други вече съществуващи предложения.
Новини
Контакти:
Телефон: +(359) 887 38 99 99
E-mail: vba [at] vba.bg
9010 Варна, ул."Презвитер Козма" №11
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda