DEVISE въпросник за дигитална трансформация във Варна
Проучване на Дигиталната трансформация
и регионалното й измерение
за Варна – дигиталните компании в партньорство с традиционните отрасли по проект DEVISE
DEVISE е проект, финансиран от ЕС по Програмата за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020, който има за цел да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени 10 европейски региона, за да отключи и да използва потенциала на дигиталните технологични компании да повишат конкурентоспособността на други компании от
секторите, включени в съответните регионалните стратегии за интелигентна специализация (RIS3).
Можете на научите повече за проекта, като посетите страницата на ДИВАЙС.
(https://www.interregeurope.eu/devise/)

Като част от проектните дейности Сдружение Бизнес агенция провежда оценка на регионално
ниво, за да се идентифицират основните предизвикателства и възможности за компаниите,
принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България относно тяхната дигитална
трансформация.

Какво предлагат на традиционните отрасли дигиталните компании от Варна и от какво имат нужда компаниите от нискотехнологичните индустрии от региона?

Намираме се във време на фундаментална трансформация, където традиционните индустрии не трябва просто да се дигитализират, а трябва да се подготвят да бъдат адекватни на пазара в следващите 40-50 години. Дигиталната трансформация в традиционните индустрии вече се случва, но все още не се използват напълно възможностите за регионален обмен на знания и ноу-хау между компаниите – местните дигитални компании да предлагат конкретни решения на местните компании от традиционните сектори, които се нуждаят от дигитализиране на бизнеса си. Изискванията на клиентите движат дигиталната трансформация и в сферата на традиционните индустрии, които доминират във Варненския регион – туризъм, транспорт, строителство, производство на суровини и храни, производство и машиностроене (определени и като приоритетни според ИСИС на България).

На 30 май 2019г. Сдружение Бизнес агенция проведе оценка на регионално ниво за основните проблеми и ползи за компаниите, принадлежащи към стратегически сектори в Североизточна България, относно тяхната дигитална трансформация чрез работни срещи между компании от традиционните за Варна индустрии като хотелиерство, строителство, търговия, воден транспорт, химическа индустрия, производства, и компании от дигиталния бизнес от Варна.
Целта е фирмите от традиционния бизнес да споделят какво не им достига за дигитализацията, а дигиталните компании – какво им предлагат.

Дигиталната трансформация - това е мащабната промяна на бизнес и организационни дейности, процеси, компетенции и модели, за да се използват напълно промените и възможностите на различните цифрови технологии и тяхното ускоряващо въздействие върху обществото и икономиката по стратегически начин.

България, както и варненският регион, не успява да се възползва в максимална степен от сравнителните предимства от дигитализацията, макар и да има сериозни постижения в сектора на дигиталната икономика. Възприемането на цифровите технологии от страна на предприятията в България става бавно. През 2018 г. броят на цифровизираните предприятия в България е сред най-ниските в ЕС при равнище от 12-13%.

За да се стимулира темпото на цифровата трансформация на икономиката на град Варна, едно от решенията е да се насърчи диалога между местните дигитални компании и местните компании от недигиталния бизнес, за да се изградят партньорства и обмен на услуги.

Дигитализацията – местните решения

Приоритет на всяка организация е да процъфтява в цифровата икономика. Успехът в миналото не гарантира релевантност в бъдеще. Новите технологии като изкуствен интелект, роботика и интелигентни свързани устройства (IoT) ще изместят вековните професии. Лидерите, които могат да използват новите възможности в цифровата икономика и да създадат гъвкав иновационен бизнес, ще спечелят. Тези, които пренебрегват промяната, ще изостанат.

Стратегията за дигитализация е източникът за създаване на ново конкурентно предимство. Обучените хора и културата на иновациите ще я поддържат. Как да срещнем търсенето на дигитални предимства от страна на нискотехнологичните традиционни бизнеси с предлаганото от страна на водещите дигитални фирми на Варна е целта на тази работилница.

Молим Ви да отговорите на един от двата въпросника за компании относно дигитализацията на бизнеса – за компании от недигитални сектори или за компании от дигиталния сектор (5 минути на въпросник - кликнете върху картинката, която се отнася за Вас или изберете бутон).
.
Контакти:
тел.: +(359) 887 38 99 99
е-mail: vba [at] vba.bg
9010 Варна, ул. "Презвитер Козма" №11
This website uses cookies to ensure you get the best experience
OK
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda