Сдружение Бизнес Агенция Актуални проекти
CEI BOOST Interreg Europe
Стимулиране на иновациите в кръговата икономика чрез прилагане на нововъзникващи технологии.

Проектът има за цел да подобри политиките за облекчаване и ускоряване на двойния преход, за да гарантира, че зеленият растеж и цифровата трансформация вървят ръка за ръка, за да стимулират възстановяването и просперитета на регионите.
Той ще се съсредоточи върху подобряване на условията на политиката в 9 държави за насърчаване на прилагането на нововъзникващи цифрови иновации в подкрепа на растежа на кръговата икономика на регионално, местно или национално ниво, събирайки опит от различни региони, политици на различни нива и водещи участници в иновационни екосистеми.


BSB 1030 WE TOUR
Проектът „Black Sea Women Entrepreneurship Connection – Empowering Women through Tourism (WETOUR)" е тясно свързан с общите предизвикателства в региона на Черноморския басейн. Участващите организации целят да създадат силно партньорство в областта на женското предприемачество.

Трансграничното сътрудничество е от решаващо значение, защото ще предостави на жените най-добри практики и успешни политики, които вече са приложени в района, за да ги доближат до предприемачеството и повишат заетостта на жените.


BSB 908 Smart Farming

Разработване и прилагане на възпроизводим и преносим модел за подготовка на условията за осигуряване на дигитална трансформация в земеделието в района на Черноморския басейн. Проектът ще подобри капацитета на селскостопанската общност, академичните среди, публичните институции, участниците в индустрията и предприемачите за трансгранични търговски възможности, за да отговори на общите териториални предизвикателства, свързани със изоставането в модернизацията в селскостопанския и свързаните сектори.

Проектът подкрепя премахването на някои от основните недостатъци на страните от Черноморския басейн, свързани с предстоящата дигитална трансформация, стимулира предприемачеството с добре планирани и подходящи дейности към редица предизвикателства и възможности, произтичащи от основните териториални процеси в три измерения.
еDigiStars
Изграждане на умения за дигитално предприемачество у възрастните хора чрез иновативна система за обучение.

Проектът директно допринася за EUSDR и специфичната за програмата цел за повишаване на компетенциите на МСП за бизнеса, тъй като обещава да предостави квалифицирана работна ръка, която да се справи с нуждите им в дигиталната ера. Той също така засилва сътрудничеството и компетенциите на ключови участници в екосистемите.

DIGITAL REGIONS
Подобряване на Индустрия 4.0 регионални политики за Дигитална трансформация

Адаптиране на иновационните политики в подкрепа на интелигентната специализация в производствения сектор в резултат на появата на индустрия 4.0.
CARPE DIGEM
Връзка между нововъзникващи и периферни региони в Европа чрез дигитални иновационни екосистеми

Възможности за създаването на живи дигитални иновационни екосистеми в европейските региони
CECI
Въвличане на гражданите в прилагане на кръговата икономикa

Включване на гражданите в кръговата икономика чрез трансфер на знания за услуги и споделяне на решения
DEVISE
Дигитални технологични компании в услуга на регионалните стратегии за интелигентна специализация

Насърчаване на растежа на дигиталните МСП, предоставящи иновативни решения, които позволяват на други сектори да бъдат по-конкурентни.
HoCare
Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги

Бизнес пре-акселератор на Североизтока
Приключили проекти
BG EIF 2013 / 01-02.03 "Уан-стоп-шоп услуги за устойчива интеграция на ГТД във Варна"
Проект "КЛАУД - ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модели за съвременно развитие
"Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони "LRED Net"
„Подготвяне на условията за навлизане на вината от черноморския регион на международния пазар: "Black Sea WinExports"
BG EIF 2011/01-01.03 "Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на ГТД във Варна"
BG/RF2009/A10/GR5 "Организиране на обучителни семинари за регионални и местни власти за международните стандарти в областта на човешките права при връщането", схема BG/RF2009/A10/GR5
BG EIF 2009/01-02.02 „Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти"
BG051PO001-5.2.06-0080-C-0001 "Интегриран модел на иновативна социална услуга в общността - "one-stop shop" за електронно включване на хората с увреждания"
BG-051RO001-05/01/2001-0034-C0001 "Мисия за промяна - Социалното предприятие като шанс за пълноценен живот и социално включване"
BG051PO001-4.2.03-0802 "Покорители на морето – Епизод 1 – Розата на ветровете"
BG EIF 2008/01-03.01 „Врата към България: От имиграция към интеграция" - Създаване на пилотен информационен център в гр. Варна
BG 2006/018-343.10.01-1.46 "Квалификационнно обучение по професия с традиции и перспектива за създаване на трайна заетост в регион с висока безработица"
BG051PO001/07/4.2-01/268 "Покорители на морето"
BG2005/017-353.10.01-2.81 „Иновативен модел за ефективно предприемачество"
BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-010 "Туристически клъстер Варна"
Следвайте ни:

Facebook | Twitter | LinkedIn
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda