Сдружение Бизнес Агенция

Инструмент за оценка на дигиталната зрялост
Инструкции:
Инструментът представя пет стълба на дигитална зрялост (Управление и лидерство, Хора и фирмена култура, Капацитет и възможности, Иновации и Технологии) като всеки от тях е разделен на 5 нива на зрялост - от минималнa зрялост до пълна трансформация.

1. Прочетете характеристиките на 5-те нива на дигитална зрялост (от Минимална до напълно Трансформиранa) и маркирайте характеристиките от всяко ниво, които съответстват на вашата организация

2. Разгледайте модела на маркираните от вас характеристики по всички нива от Минимална дигитална зрялост до Трансформирана и след това поставете оценка за дигиталната зрялост от 1 до 5 за този стълб, например ако откривате повече маркирани отговори в нива Неофициална и реагираща и Преходна, и почти никакви в Клиентски ориентирана, то вашата оценка за този стълб трябва да е 3.

3. Запишете си общите оценки за петте стълба. Тази информация ви е необходима за пресмятане на цялостната оценка на компанията ви.

Разчитайте на вашата лична преценка, т.к. всяка организация има различни специфики и е възможно някои от посочените характеристики да имат по-голяма тежест от други.

Управление и лидерство - Ниво 1
Минимална дигитална зрялост
Управление и лидерство - Ниво 2
Неофициална и реагираща дигитална зрялост
Управление и лидерство - Ниво 3
Преходна дигитална зрялост
Управление и лидерство - Ниво 4
Клиентски ориентирана дигитална зрялост
Управление и лидерство - Ниво 5
Трансформирана
Управление и лидерство - Маркирайте вашата оценка за степен на зрялост:
Някои организации могат да имат разнообразни услуги и аудитории. За тях е препоръчително да приложат този модел за оценка във всяка отделна област на организацията.
Моля, запишете си оценката, която поставихте. Използвайте лист и химикал или друг удобен за вас начин!
Тази информация ще ви е необходима по-късно за пресмятане на цялостната оценка на компанията.
Хора и фирмена култура - Ниво 1
Минимална дигитална зрялост
Хора и фирмена култура - Ниво 2
Неофициална и реагираща дигитална зрялост
Хора и фирмена култура - Ниво 3
Преходна дигитална зрялост
Хора и фирмена култура - Ниво 4
Клиентски ориентирана дигитална зрялост
Хора и фирмена култура - Ниво 5
Трансформирана
Хора и фирмена култура - Маркирайте вашата оценка за степен на зрялост:
Някои организации могат да имат разнообразни услуги и аудитории. За тях е препоръчително да приложат този модел за оценка във всяка отделна област на организацията.
Моля, запишете си оценката, която поставихте. Използвайте лист и химикал или друг удобен за вас начин!
Тази информация ще ви е необходима по-късно за пресмятане на цялостната оценка на компанията.
Капацитет и възможности - Ниво 1
Минимална дигитална зрялост
Капацитет и възможности - Ниво 2
Неофициална и реагираща дигитална зрялост
Капацитет и възможности - Ниво 3
Преходна дигитална зрялост
Капацитет и възможности - Ниво 4
Клиентски ориентирана дигитална зрялост
Капацитет и възможности - Ниво 5
Трансформирана
Капацитет и възможности - Маркирайте вашата оценка за степен на зрялост:
Някои организации могат да имат разнообразни услуги и аудитории. За тях е препоръчително да приложат този модел за оценка във всяка отделна област на организацията.
Моля, запишете си оценката, която поставихте. Използвайте лист и химикал или друг удобен за вас начин!
Тази информация ще ви е необходима по-късно за пресмятане на цялостната оценка на компанията.
Иновации - Ниво 1
Минимална дигитална зрялост
Иновации - Ниво 2
Неофициална и реагираща дигитална зрялост
Иновации - Ниво 3
Преходна дигитална зрялост
Иновации - Ниво 4
Клиентски ориентирана дигитална зрялост
Иновации - Ниво 5
Трансформирана
Иновации - Маркирайте вашата оценка за степен на зрялост:
Някои организации могат да имат разнообразни услуги и аудитории. За тях е препоръчително да приложат този модел за оценка във всяка отделна област на организацията.
Моля, запишете си оценката, която поставихте. Използвайте лист и химикал или друг удобен за вас начин!
Тази информация ще ви е необходима по-късно за пресмятане на цялостната оценка на компанията.
Технологии - Ниво 1
Минимална дигитална зрялост
Технологии - Ниво 2
Неофициалнa и реагираща дигитална зрялост
Технологии - Ниво 3
Преходна дигитална зрялост
Технологии - Ниво 4
Клиентски ориентирана дигитална зрялост
Технологии - Ниво 5
Трансформирана
Технологии - Маркирайте вашата оценка за степен на зрялост:
Някои организации могат да имат разнообразни услуги и аудитории. За тях е препоръчително да приложат този модел за оценка във всяка отделна област на организацията.
Моля, запишете си оценката, която поставихте. Използвайте лист и химикал или друг удобен за вас начин!
Тази информация ще ви е необходима по-късно за пресмятане на цялостната оценка на компанията.
Дигитална зрялост – Обща оценка
Сумирайте оценките за степен на зрялост от петте стълба (Управление и лидерство, Хора и фирмена култура, Капацитет и възможности, Иновации иТехнологии) и изчислете общата оценка на цялата организация, като разделите получената сума на 5.
Име на организацията
Вашата длъжност
e-mail
Поверителност на данните
Политика за бисквитки

© 2019 - 2020 Copyright: Сдружение Бизнес Агенция
Made on
Tilda