Предложения за подобрения на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. в рамките на проект “Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги” PDF Print E-mail
News
Thursday, 04 May 2017 14:11
There is no translation available.

 

 

Министерство на икономиката е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г. В тази връзка ведомството провежда регионални срещи в цялата страна, на които се представя напредъкът по изпълнение на ИСИС, насоките за интелигентна специализация, идентифицирани в ИСИС и свързаната с тях научна инфраструктура и Стратегия за научни изследвания.

Екипът на Сдружение Бизнес Агенция заедно с представители на Групата на заинтересованите страни по проект Хокеър взе участие в проведената в Добрич през май Работна среща с представители на Министерство на икономиката и на МОН се проведе днес в зала Европа на Областна администрация във връзка представянето на напредъка по изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г. Проектът “Хокеър - Иновативни решения за домашни грижи чрез укрепване на сътрудничеството в регионалните иновационни вериги” се изпълнява по програма Интеррег Европа 2014-2020.  от общо 8 държави-участнички в проекта. От българска страна партньор е Сдружение Бизнес Агенция, а Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката е асоцииран стратегически партньор.