Телемедецина и телегрижа са включени в ИСИС PDF Print E-mail
News
Tuesday, 05 March 2019 08:26
There is no translation available.

Целта на проекта HoCare - 2016-2020 е да се повиши предоставянето на иновативни решения за домашни грижи в регионалните иновационни вериги чрез укрепване на сътрудничеството на участниците в регионалната иновационна система при използване на подхода за "четворната спирала”. Четворната спирала е модел на иновационно сътрудничество или иновационна среда, в която потребителите, бизнеса, изследователите и държавните органи си сътрудничат, за да произведат иновации. В резултат на реализиране на комплекс от дейности в рамките на проекта бе активирано това иновационно сътрудничество на различни нива и постигнато изменение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България – ИСИС .