Начало / Проекти / BG051PO001-4.2.03-0802 “Покорители на морето – Епизод 1 – Розата на ветровете"
BG051PO001-4.2.03-0802 “Покорители на морето – Епизод 1 – Розата на ветровете" ПДФ Печат Е-мейл

На 13 октомври 2009г. във Варна стартира проект BG051PO001-4.2.03-0802 “Покорители на морето - Eпизод 1 - Розата на ветроветe”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е да създаде и поддържа дълготраен интерес у младежите от средните училища от двата крайморски града Варна и Бургас да упражняват ветроходни спортове като възможност за здравословен начин на живот, да утвърди у младежите позитивно отношение към живота чрез засилване на екипното начало и да повиши удовлетвореността от чувството за принадлежност към определено училище. Проектът цели и ограничаване на агресията чрез стимулиране на спортната надпревара и създаване на трайна нетърпимост към алкохола,наркотиците и асоциалното поведение чрез засилване на привлекателността на здравословния начин на живот и атрактивните спортове.

Проектът се реализира от Сдружение “Бизнес Агенция Варна” в партньорство със Спортен клуб “Лазур”, Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”-Варна, Първа политехническа гимназия с преподаване на чужди езици “Христо Кабакчиев”-Варна, Основно училище “Васил Априлов” Бургас, Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – Бургас, Морски клуб “Приятели на морето” Варна, Спортен клуб “Черно Море - Бриз”, Фондация “Сейф Хейвън България”.

Проектът е на стойност 263 990,24 лева, от които 224 391,71 лева са финансирани от Европейския социален фонд и 39 598,36 лева са от Национално Съфинансиране.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Оперативна Програма: “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора“
Оперативна ос: 4 Подобряване достъпа до образование и обучение

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови