Начало / Проекти / "Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони "LRED Net"
"Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони "LRED Net" ПДФ Печат Е-мейл

Проектът „Изграждане на местна/регионална мрежа за икономическо развитие като средство за решително подобряване на конкурентоспособността на Черноморските региони - "LRED Net" в рамките на Съвместната оперативна програма за Черноморския басейн 2007-2013 г. стартира през юли и ще продължи 24 месеца. Негови партньори са Търговско-индустриална камара на Армения, Местна агенция за развитие - Пиерия, Гърция, "Бизнес консултативен център" от Молдова, "Кавказки институт за икономически и социални изследвания" – Грузия и Сдружение „Бизнес Агенция” от България. Проектът цели, чрез прилагане на пакет от иновативни методи, ползвани от 2005 г. в Армения, разработени и сертифицирани от немската консултантска компания „Мезопартнър”, да насърчи креативен диалог между различни заинтересовани страни за бързо и ефективно решение на проблеми от сферата на местното икономическо развитие. Опитът на Армения показва успешно решаване на проблеми, засягащи жителите от конкретни райони – кметства, общини, села, в рамките на 3 до 6 месеца, само с помощта на налични собствени ресурси и с активното включване на местните жители, местния бизнес, местните власти, НПО и експерти от района. На втори етап изградените партньорства и утвърдените практики за самостоятелно решаване на проблемите с местни ресурси  ще бъдат популяризирани сред партньорите и ще се изгради Черноморска мрежа за устойчиво сътрудничество. Общата цел на проекта е изграждането на предприемачески и административен капацитет за подобряване на социалните, информационни, търговски и други връзки на местно ниво, както и между различните партньори, като по този начин се насърчат националните правителства да използват възможностите за сътрудничество и така да  обединят  усилия за по-добър живот в  Черноморския басейн.

LRED Net e насочен към  всички заинтересовани страни на местно ниво - местната администрация, кметове, общински съвети,частния сектор, НПО, организации на гражданското общество, агенции за регионално развитие, доставчици на бизнес услуги и др. Друга целева група е на стартиращи и работещи малки и средни предприятия в избраните общини. Повече от 500 малки и средни предприятия и стартиращи фирми ще участват в дейностите на проекта. Най-малко 250 от тях ще получат директна подкрепа чрез обучения, консултации и др. В резултат на този проект поне 75 заинтересовани страни, от които 45 -  местни администрации, ще бъдат обучавани по специфичните за проекта   методи за насърчаване на местното икономическо развитие, без да се изгражда зависимост от външни експерти, консултанти, донори или външно финансиране.. Поне 250 предприемачи в 5-те страни-участници ще подобрят своите бизнес умения чрез различни събития. Най-малко 50 млади фирми ще започнат нов бизнес въз основа на конкурентните предимства на населени места, участници в проекта, ще се проведат поне 5 трансгранични инициативи от екипа на проекта.

 


 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови