Начало / Проекти / BG051PO001-7.0.01-0124-C0001 “Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване”
BG051PO001-7.0.01-0124-C0001 “Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване” ПДФ Печат Е-мейл

Целта на проект BG051PO001-7.0.01-0124-C0001 “Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване” е да се изгради мрежа за насърчаване внедряването на социални иновации в България. Специалисти изследват иновативните мерки, които са приложени успешно  в Шотландия, кщато изберат поне четири  такива, които могат да се случат и в България. Резултатите ще се публикуват на интернет страниците на водещата организация и техните партньори - www.iriss.org.uk, www.excellia.bg, www.one-stop-shop.bg. Предвижда се да се създаде платформа за социални иновации, която да стане среда за тяхното генериране и внедряване в социалното дело в България с участието на експерти от Института за социални иновации от Шотландия. Основен елемент на платформата е онлайн портал за комуникация и обмен на идеи. Участниците са неправителствени организации, доставчици на социални услуги, компании от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), социални предприятия и изследователи.

Освен онлайн портала, участниците ще могат да комуникират в реално време и да си партнират неформално и извън организираните срещи посредством блогове, чат форуми и бюлетини. Ще се ползва новинарската  хранилка RSS-Feeds за циркулиране на нови идеи и разпространение на практики. Платформата ще включва визуални материали – кратки филмчета на чужди практики, обработени и преведени за ползване в България (със субтитри), както и среда за коментари и обсъждания. Тези филмчета ще служат за разпространение на информация в съответните направления посредством уебсайт и за демонстрация по време на работилниците със заинтересованите страни. Предвижда се провеждане и на четиридневна конференция и съпътстващи работилници, на които да се представи най-новото и полезно за България в областта на социалните иновации. Очаква се в дейностите да се включат активно около 100 участника от сферата на заетите в социалното дело - НПО, доставчици на социални услуги, общини, образователни институции, фирми от ИКТ, като техни партньори в прилагането на модерните технологии.

Проектът се изпълнява от Сдружение „Бизнес Агенция” – водеща организация и Партньори - Екселиа ЕООД и Институт за проучвания и иновации в социалните услуги (IRISS) и е на стойност 198983.98 лв.,  като  169136.38 лв. са финансирани от ЕСФ, а националното съфинансиране възлиза на 29 847.60 лв.

Проект BG051PO001-7.0.01-0124-C0001“Устойчив иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови