Начало / Проекти / Сдружение "Бизнес Агенция" е партньор по проект "КЛАУД - ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модели за съвременно развитие
Сдружение "Бизнес Агенция" е партньор по проект "КЛАУД - ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модели за съвременно развитие ПДФ Печат Е-мейл

Сдружение “Бизнес Агенция” е партньор по проет “КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие”, финансиран по четвърта покана на Съвместната оперативна програма за Югоизточна Европа. Надяваме се да ви заинтересува нашето предложение да учствате в проекта. Водеща организация на проекта е Националната конфедерация на занаятите и малките и средни предприятия от Емилия Романя.  (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Regionale dell'Emilia Romagna), a проектът е на стойност 1 584 253 EUR с продължителност от 1 октомври 2012 до 30 септември 2014 година.

CLOUD - CLusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development

КЛАУД – ориентиране на клъстерите към съвременни технологии и модел за съвместно развитие

За оцеляването на  индустриалните клъстери от Югоизточна Европа на глобалния пазар е от жизнено значение  създаването на критична маса, към която да бъдат насочени подходящи интервенции за активиране на необходимия капацитет за иновациии за насърчаване на конкурентоспособността.

Създаването на международно сътрудничество между клъстерите в Югоизточна Европа е от огромно значение за дефинирането на общи, оптимизирани и хармонизирани политики и за прилагане на конкретни инструменти, подпомагащи основаните на клъстерите икономики да се конкурират на световно ниво

В тази връзка КЛАУД допринася за стимулиране и отключване на иновационния потенциал в малките и средни предприятия в Югоизточна Европа посредством по-ефективно управление на индустриалните клъстери.

Това налага действие в две основни направления, а именно:

-         дефинирането на успешни политики за клъстерно развитие и подкрепа, които да са хармонизирани и споделени между съответните отговорни фактори на цялата територия на Югоизточна Европа и

     -     популяризирането и насърчаването на иновациите вътре в клъстерите, както на ниво отделна компания, така и на ниво клъстер, и преди всичко прилагането на ИКТ технологии в зрелия клъстер

За да се подкрепят участващите клъстери да достигнат световно ниво, е необходимо активно международно сътрудничество. На база на това убеждение проектът се стреми да изгради международни сътрудничества между публични институции с цел да се поддържа постоянен диалог относно политиките между регионалните публични власти в Югоизточна Европа, отговорни за разработването на клъстерни политики и да изгради транснационална платформа за обмен между съответните структури, отговорни за менажирането на клъстерни програми в отделните държави.

Тази връзка ще бъде подкрепена  също от очакваното тясно сътрудничество със Стратегическия проект на същата тема, свързана с клъстерите, на регион Марке в партньорство с региона Емилиа Романя. Изградената платформа ще интегрира съществуващите инициативи във въвлечените държави и ще съсредоточи усилията върху дефинирането на общи стратегии за иновации и развитие на клъстерите в посока едно по-общо сближаване вътре в целия регион. Това е и основополагащата цел на всички програми за териториално сътрудничество.       

КЛАУД ще допринесе за постигането на три основни резултата, всеки от които подкрепен от чувствителен брой конкретни продукти.

- Първият резултат в края на проекта е да се разполага със съвместна транснационална стратегия и план за действие, разработени и съгласувани между партньорите с акцент върху целите за преследване, към които трябва да е ориентирано развитието на клъстерите

            - Вторият резултат е при затварянето на проекта да се разполага с разработен, действащ подробен и изчерпателен набор от транснационални инструменти

            - Трето, в края на проекта рамковите условия за иновации ще бъдат изградени по начин, при който да привличат инвестиции на ниво отделна компания и след това на ниво клъстерна среда

КЛАУД е иновативен проект веднъж от гледна точка на перспектива към целите, и втори път – поо тношение на контекста и съдържанието му. От гледна точка на ориентация към целите проектът има иновативен характер, формулирайки цели от световен мащаб и заради популяризирането на споделени стратегии, които участващите клъстери да прилагат.

По отношение на контекста иновативният характер на проекта се състои в представянето на цялостна стратегия, поддържаща изграждането на устойчива мрежа от клъстери на местно и транснационално ниво едновременно.

Целите на проекта са наистина нови в сравнение с ограниченото намерение просто да са подобрят иновациите и икономическото развитие чрез прилагането на ИКТ системи и повишаване на разходите за Р&Д – доказано е, че тези процеси вече не са достатъчни и далеч по-многостранна намеса е необходима, за да се осигури устойчив ефект и реална промяна в региона на Югоизточна Европа и в по-широк мащаб.

Програмата за транснационално сътрудничество 'Югоизточна Европа' за периода 2007—2013 г. включва подкрепа от страна на Общността за региони в 16 страни — държави-членки, страни кандидатки, потенциални страни кандидатки и трети страни.

- За 14 държави, а именно Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Румъния, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Гърция, Унгария, Сърбия, Черна гора, Словакия, Словения и Молдова, зоната, която отговаря на условията за финансиране, обхваща цялата територия на съответната страна;

- В 2 държави само някои региони отговарят на условията за финансиране: в Италия това са Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, а в Украйна —Черновицка област, Иво-Франковска област, Закарпатска област и област Одеса. Това представлява население, чийто общ брой възлиза на 200 милиона души. 

 

 

 

 

 

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови