Начало / Проекти / BG 2006/018-343.10.01-1.46 “Квалификационнно обучение по професия с традиции и перспектива за създаване на трайна заетост в регион с висока безработица”
BG 2006/018-343.10.01-1.46 “Квалификационнно обучение по професия с традиции и перспектива за създаване на трайна заетост в регион с висока безработица” ПДФ Печат Е-мейл

На 28 ноември 2008 г. стартира проект за квалификационно обучение по професия каменоделец, с цел да се създадат условия за възраждане на традиционната професия каменоделец.

Проектът се реализира от "ЕСКАНА" АД в партньорство с Бизнес Агенция Варна и е финансиран по програма ФАР 2006 – Икономическо и социално сближаване BG 2006/018.343.10.01 Схема за безвъзмездна помощ “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” - Фаза 3.

С предстоящето обучение "ЕСКАНА" АД цели запълни липсата на специалисти в тази област, като обучи добри каменоделци и върне на трудовия пазар една забравена професия с перспективи.

Обща цел на проекта е да се създадат устойчиви работни места и да се изгради дългосрочна визия за развитието на човешкия ресурс в Ескана АД, чрез успешни инвестиции в неговото усъвършенстване и професионално образование.

Специфичните цели на проекта:

  • Повишаване квалификация на заетите в организацията лица и тяхната мотивация за самоусъвършенстване;
  • Разкриване на нови работни места и гарантиране на устойчивост за хора в неравностойно положение, търсещи реализация на пазара на труда;
  • Съдействие за повишена адаптивност на работната сила и преодоляване на социалната изолация в региона, чрез придобиване на търсена квалификация
  • Повишаване на конкурентоспособността на Ескана АД, чрез разработване на стратегия за дългосрочно развитие и управление на човешките ресурси.

Програма ФАР 2006 – Икономическо и социално сближаване BG 2006/018.343.10.01
Схема за безвъзмездна помощ “Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” - Фаза 3

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови