Начало / Проекти / BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-010 "Туристически клъстер Варна"
BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-010 "Туристически клъстер Варна" ПДФ Печат Е-мейл

На 29 февруари 2008 г. стартира проект за създаването на Туристически клъстер Варна.

Идеята за създаване на Туристически клъстер Варна се ражда в резултат на усилията на екипа на Бизнес агенция Варна и Варненската туристическа камара, участвал като регионален координатор в проекта USAID/MSI Project “Bulgaria Competitiveness Exercise (BCE) Update”, направление “Туризъм” през 2001 година. В продължение на година бе популяризирана идеята пред основните участници в туристическия клъстер в региона на Варна – собственици на хотели, курортни комплекси, туроператори, транспортни фирми, ресторантьори, банки и т.н. Проведени бяха срещи, презентации и дискусии с над 250 участници от потенциални участници в клъстера.

На проведената финална конференция бе взето решение, подкрепено от водещите в регионалния отрасъл да се предприемат действия за обособяването на клъстера и оформянето му като самостоятелен субект с общи приоритети, визия и съвместни дейности. Поради липса на финансиране регистрация не бе реализирана, Междувременно туристическата индустрия преживя огромен ръст, навлязоха нови участници в потенциалния клъстер и координацията за създаване на обединение бе затруднена. За периода от 2001 досега обаче основните участници в клъстера предприемаха многократно общи усилия за разрешаване на конкретни проблеми разработване на стратегии, и реализиране на отделни общи проекти.

Липсата на сформирано специално сдружение, което да инициира обединяването на компаниите за общи действия за повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор в района на Варна, бе причината общите дейности на участниците да са спорадични, непредставителни за целия регионален сектор и често некоординирани с възлови участници. Поради отличната информираност на участниците в отрасъла обаче за същността на клъстеризацията благодарение на цитирания по-горе проект и създадените добри партньорски отношения между основните участници обособяването на клъстера като работеща структура е възможно да бъде извършено в рамките на 6 месеца. Затова инициаторите на настоящия проект обединиха усилията си да сложат началото на координирана инициатива, която да бъде основа на истинското обединение Варненски туристически клъстер.

Всеки от участниците в ДЗЗД “ Варненски туристически клъстер” е представител на основните подотрасли в клъстера:

  • “Гранат” ООД е собственик на хотел и дъщерно дружество на курортен комплекс “Св. Св. Константин и Елена” – първия курортен комплекс в България със стогодишна история-основан през 1908 г, , втори по размер във Варненския туристически клъстер;
  • Фирмата “Танчев и ко” е четвъртата по големина в България туроператорска фирма, представител на “Alltours” Германия, “Хотел Инвестмънт” е собственик на градски хотели, носител на наградата “Сграда на годината 2007”;
  • “Турекспо” е организатор на изложения и панаири за индустрията;
  • “Екселиа” ООД е регистриран по НАПОО учебен център, специализиран в обучения за среден и висш мениджърски персонал, обучил над 400 мениджъра, 120 от които от туристическия отрасъл;
  • Рекламна агенция “ФИЛ” е специализирана в маркетингови и рекламни услуги за туризма от региона;
  • “Черно море” е регионален цветен всекидневник, организатор на инициативата “Регионалните медии в подкрепа на клъстеризацията като инструмент за повишаване на конкурентоспособността на варненския туристически отрасъл” от 2005 година – серия от ежегодни презентации по време на панаири и изложения за туризма и ежемесечни публикации по темата;
  • Варненска туристическа камара представлява основните представители на отрасъла в региона – 141 компании;
  • Водещата организация по проекта Бизнес агенция Варна е специализирана в предоставяне на услуги за бизнеса от региона, консултации, тренинги с над 60 реализирани проекта, някои от които предназначени за популяризирането на клъстерния подход и създаването на клъстери в туризма – заедно с камарата, и морския транспорт.

Опитът и репутацията на участниците в сдружението, готовността им да съфинансират реализацията на проекта, заявената подкрепа от страна на Община Варна, наличието на високо ниво на информираност за клъстерния подход в региона, планираните проектни дейности, предназначени да обслужват общите цели на клъстера, а не частните интереси на компаниите от регистрираното ДЗЗД, са гаранция, че този проект ще привлече подкрепата на възловите компании от Варненския туристически клъстер за по-нататъшното му формално обединение и функциониране като координирана инициатива за повишаване на конкурентоспособността на отрасъла в региона в дългосрочен мащаб.

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Инициативи за развитие на клъстери – Фаза 2 "Грантова схема"
Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/CDI-II

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови