Начало / Проекти / BG051PO001-5.2.06-0080-C-0001 "Интегриран модел на иновативна социална услуга в общността - "one-stop shop" за електронно включване на хората с увреждания"
BG051PO001-5.2.06-0080-C-0001 "Интегриран модел на иновативна социална услуга в общността - "one-stop shop" за електронно включване на хората с увреждания" ПДФ Печат Е-мейл

На 5 ноември 2010 г. стартира проект за електронно включване на хора с увреждания.

Водеща организация е Сдружение "Бизнес Агенция", с управител Силвия Щумпф-Кирова. Партньори са ЦПО към "ЕКСЕЛИА" ЕООД И ЦПО "Материка" към Фондация Материка.

Обща цел на проекта е "Да се повиши степента на  използване на информационно-комуникационни технологии и   технологични и асистивни нововъведения в разработването, доставянето и ползването на социални услуги от хората с увреждания във Варна като условие за по-ефективното им включване в обществения живот."

Целева група на проекта са хора с физически, слухови или зрителни увреждания от гр. Варна. Броя лица от целевата група,  предварително планирани да бъдат включени в включени в проекта е 60 души.

Специфични цели:

  • Да се проучат и анализират затрудненията,  ограниченията и възможностите пред хората с уврежданията за ефективното им електронно включване
  • Да се създадат устойчиви условия за разширяване  използването на ИКТ и технологични и асистивни нововъведения от хората с увреждания във Варна чрез включването в дейностите на поне 100 представители на заинтересованите страни от Варна
  • Да се разработи и утвърди иновативна социална услуга в общността “one-stop shop” за ефективно социално включване на хора с увреждания с помощта на ИКТ и нови технологични приложения
  • Да се осигури доставянето на комплекс от дейности за предоставяне на новата социална услуги “one-stop shop” за електронно включване на 60 потребители от Варна за 8 месеца.

Основни дейности:

  • Проектно управление;
  • Информираност и публичност;
  • Проучване на добри практики и степен на използване на ИКТ в социалните услуги;
  • Анализ на затрудненията пред хората с увреждания за електронно включване;
  • Разработване на модел на иновативна социална услуга – уан-стоп шоп за електронно включване за хора с увреждания;
  • Предлагане на услугата на 60 потребители от целевата група – информация, консултиране, обучения.

Стойност на проекта: 183 667.10 лв. Финансиране от ЕСФ: 156 117.04 лв., национално съфинансиране: 27 550,06 лв.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”
Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG 051PO001-5.2.06 Социални услуги за социално включване"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови