Начало / Проекти / BG EIF 2009/01-02.02 „Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти”
BG EIF 2009/01-02.02 „Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти” ПДФ Печат Е-мейл

На 28 януари 2011г. стартира втори проект за имигранти, по който работи Сдружение „Бизнес агенция”.

Целта на проекта е да осигури условия във Варна за интеграция на имигранти от държави извън ЕС чрез утвърждаване на интеркултурен недискримиционен модел. Екипът работи за улесняване достъпа на имигрантите до институциите и обществените услуги наравно с местните граждани, осигуряване на условия за социализация на имигрантите чрез добиване на знания и адаптиране в обществото и улесняване на социалната интеграция на имигрантите посредством социално общуване.

Проектът взима предвид многообразието на имигрантската общност, разширява и улеснява достъпността, като привлича експерти от съответните етнически общности, увеличава шансовете за професионална и социална реализация на новопристигналите имигранти, като мобилизира участие на широк кръг експерти от Варна. „Отваря” вратите на институциите и държавно-обществените форми за политики за граждани на страни, които на са членки на ЕС. Създава устойчиви връзки, мрежи и контакти между ГТД(граждани на трети държави, които са извън ЕС) и българското общество.

В рамките на проекта ще се организират няколко кръгли маси и дискусии с представители на неправителствени организации, различните вероизповедания и църкви в града, представители на бизнеса, потенциални работодатели на имигранти, както и на най-добрите обучителни центрове, които да предложат съпътстващо обучение на нуждаещите се.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансирана от Европейския съюз.

Сумата на отпуснатата безвъзмездна помощ възлиза на 199 997.99 лева, от които 149 998.49 лева са финансирани от Европейския интеграционен фонд и 49 999.50 лева са от национално съфинансиране.

BG EIF 2009/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и постепенно изграждане на капацитет за реализация на тези дейности".

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови