Начало / Новини / Пресконференция по повод старта на проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001
Пресконференция по повод старта на проект BG051PO001-5.1.01-0034-C0001 ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 23 Февруари 2010 14:58

На 17 февруари 2010 г. от 12 ч. в конферентната зала на хотел Модус, гр. Варна се проведе пресконференция по повод старта на проект BG 051РО001-5.1.01 – 0034 „МИСИЯ ЗА ПРОМЯНА – СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО ШАНС ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – пилотна фаза” по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Област на интервенция 5.1. Подкрепа на социалната икономика от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът има за цел да разшири и мултиплицира иновативен модел на социално предприятие за създаване на търсени на пазара на труда трудови умения на 60 души от рискови групи като възможност за дългосрочното им социално включване. Проектът предвижда дейности и за привличане на обществена подкрепа за устойчиво преодоляване на стигмата на „различност” и „непълноценност”. Целевата група на проекта са хора с двигателни увреждания на долните крайници, хора с увреждания на слуховия апарат и родители на деца с увреждания. Проектът е насочен към разширяване на дейността на съществуващия Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни към Бизнес Агенция – клон Варна, като се разширят предоставените услуги за обучение и консултации на целевата група и като се обучат в специфични и съобразени с ограниченията на целевата група професии.

Проектът се реализира от Сдружение „Бизнес Агенция” съвместно с Агенция за социално подпомагане “Вижън” и ЦПО “Екселиа” в периода 13.11.2009 – 13.05.2011 във Варна.

Проектът е на стойност 338077.92 лева, от които 287 366,23 лв. са финансирани от Европейския социален фонд, а 50 711,69 лв са от Национално съфинансиране.

За контакти:
Силвия Щумпф – Ръководител проект
Тел.: +359 (0) 52 335 885
Моб. Тел.: +359 (0) 888 522 855
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Добави коментар


Защитен код
Обнови